Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiedag 'Toetsing en externe validering'

Ongeveer anderhalf jaar geleden verscheen het Eindrapport van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs, beter bekend als de commissie Bruijn, 'Vreemde ogen dwingen'. Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van de kritiek van de Inspectie voor het onderwijs op de borging van de kwaliteit van de examens en diploma's in het hbo. Er is nadien door hogescholen veel gerealiseerd op het gebied van toetsing en externe validering.

Toch blijkt de materie weerbarstig en vinden hogescholen het niet altijd eenvoudig tot een goede oplossing voor praktijkproblemen te komen; zowel docenten als leden van examencommissies lopen bijna dagelijks tegen problemen en dilemma's aan waar een adequaat antwoord op gevonden moet worden. Om hierbij een helpende hand te bieden organiseerde de Vereniging Hogescholen op 12 december 2013 een studiedag over dit thema. Daarbij kwamen diverse aspecten van toetsing en externe validering aan de orde, zoals bijvoorbeeld digitaal toetsen, beoordelen van onderzoekscompetenties van studenten (Standaard 3), Peer reviews in vakmasters/kunstvakonderwijs, examinering in de bachelor en een workshop over professioneel beoordelen in het hoger onderwijs.

Opzet studiedag
In het plenaire ochtenddeel stond o.a. een inleiding van Jan Anthonie Bruijn op het programma. Daarna volgden twee rondes met workshops. Aansluitend kwam minister Bussemaker aan het woord. Op de dag zelf kon men zich inschrijven voor twee workshops naar keuze. Er waren in totaal veertien verschillende workshops, van o.a. Daan Andriessen, Dominique Sluijsmans en 10voordeLeraar.


Gerelateerde artikelen