Publicaties / Bijeenkomsten

Documenten Invitational Conference Masteronderwijs - 15 juni 2016

Het HBO Masteronderwijs in Nederland staat voor flinke uitdagingen. De bekostiging en de relatieve nationale en internationale onbekendheid van het HBO Masteronderwijs spelen hierbij een grote rol. De hogescholen slaan nu de handen ineen om de positie van hun Masteropleidingen de komende jaren te versterken en uit te breiden. 

De Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) op 15 juni 2016 biedt hét podium om de inhoudelijk toegevoegde waarde van professional masteronderwijs meer bekendheid en aanzien te geven. Gedurende de conferentie gaan verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen laten we zien dat het HBO Masteronderwijs lééft. 

Actieplan voor minister Bussemaker
De plannen voor de beleidsperiode tot 2025 worden uiteengezet in het Actieplan, dat tijdens de conferentie aan minister Bussemaker wordt overhandigd. Zowel de conferentie als het actieplan komen tot stand vanuit het Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, onderdeel van de Vereniging Hogescholen. Vrijwel alle hogescholen in Nederland nemen deel aan dit Platform.


Gerelateerde artikelen