Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiedag 'Werken aan deeltijd - Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs'

De toekomst van het bekostigde deeltijd hoger onderwijs staat ter discussie. In de afgelopen jaren is het aantal studenten en het opleidingenaanbod afgenomen. Minister Bussemaker wil een nieuwe koers in het hoger deeltijdonderwijs voor volwassenen. Namelijk onderwijs dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van deze doelgroep en bij de vraag van de arbeidsmarkt. De commissie Rinnooy Kan adviseerde de minister hierover. Meer flexibiliteit, meer maatwerk, en meer vraaggerichtheid worden genoemd om het deeltijdonderwijs aantrekkelijker te maken. Sommige hogescholen spelen hier al op in en revitaliseren hun deeltijd aanbod. Anderen beraden zich op de vraag op welke wijze zij hun deeltijdonderwijs verder willen vormgeven.

Hoe kunnen de hogescholen zelf invulling geven aan de omslag om het deeltijd hoger onderwijs toekomstbestendig te maken? Op welke wijze kan het aanbod aantrekkelijker en vraaggerichter? Wat is er mogelijk en wat werkt? Welke ervaringen zijn er met blended leren (met vormen van online-leren en werkplekleren)? Wat is de betekenis van het werken met leeruitkomsten? Welke ervaringen hebben we met mooc’s? Wat kunnen Associate Degrees voor de doelgroep deeltijdstudenten betekenen?

Op de jaarlijkse studiedag van de Vereniging Hogescholen ‘Werken aan deeltijd – Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs’ vond over deze vraagstukken kennisdeling plaats. De heer Alexander Rinnooy Kan was één van de sprekers op deze dag. Deze dag was bedoeld voor beleidsmakers, opleidingsmanagers en docenten van hogescholen.

Thema's
De volgende thema’s kwamen aan de orde:

  • Een flexibel aanbod
  • Onderwijsinhoud en leerwegen
  • Financiering
  • Samenwerking met private partijen
  • Doelgroepen

Gerelateerde artikelen