Bijeenkomst

Samenwerken aan Maatwerk

Velon Studiedag

Het lerarentekort staat inmiddels hoog op alle beleidsagenda’s en vraagt om nauwe samenwerking tussen overheid, opleidingen en het werkveld. Het was ook aanleiding tot het afsluiten van het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen in 2020 tussen OCW, UNL en VH.

Die samenwerking staat dit jaar centraal op de studiedag/conferentie: samenwerking tussen lerarenopleidingen onderling (hbo en wo), maar ook met het scholenveld en de beroepsgroep. Dit jaar hebben we ervoor gekozen de studiedag van Velon (Vereniging voor Lerarenopleiders) samen te laten vallen met de werkconferentie bestuursakkoord. Het zijn immers (onder andere) de lerarenopleiders die met de projecten van het bestuursakkoord aan de slag zijn of gaan.

Voor wie?
Lerarenopleiders die betrokken zijn bij het bestuursakkoord en professionals uit het onderwijsveld of overheidsinstellingen die zich verbonden voelen met het opleiden en/of begeleiden van leraren. NB: Velon-leden ontvangen een uitnodiging per mail. Deze uitnodiging is op naam. Vanwege een maximale capaciteit van de locatie is het niet mogelijk om de uitnodiging door te sturen naar derden. In de uitnodigingsmail staat de link waarmee je je kunt aanmelden. Aanmelden is i.v.m. de capaciteit van de locatie verplicht!

Downloaden presentaties
Update: downloaden presentaties en andere documenten van deze dag.


Organisatie bestuursakkoord
De lerarenopleidingen van de hogescholen hebben voor de uitvoering van het bestuursakkoord een centrale kerngroep en projectmanagementteam ingericht met landelijke werkgroepen. Bezoek de website lerarenvoormorgen.nl, onderhouden door 10voordeleraar, voor meer informatie.