Publicaties / Bijeenkomsten

Conferentie Kwaliteit van professionele masteropleidingen: onderzoek en didactiek - 15 februari 2017

Het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen organiseert op 15 februari 2017 voor alle betrokkenen bij masteropleidingen de conferentie ‘Kwaliteit van professionele masteropleidingen: onderzoek en didactiek’.

"De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele masters willen hogescholen in deze vraag voorzien", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in het voorwoord van het magazine 'Professionele Masters, van toegevoegde waarde'. Dit magazine werd uitgereikt tijdens de succesvolle masterconferentie op 15 juni jl. De conferentie werd bezocht door honderden belangstellenden en krijgt met de conferentie op 15 februari 2017 een vervolg. Er is immers nog veel werk aan de winkel om de masteropleidingen in het hbo tot verdere bloei te brengen.

Lees hier verder


Gerelateerde artikelen