Bijeenkomst

Examencommissies en Covid-19

Examencommissies in tijden van Covid-19
Het werk van examencommissies is onder invloed van Covid-19 sterk veranderd. En deze veranderingen zullen in de komende jaren waarschijnlijk nog lang doorwerken. Er zijn vraagstukken waarop het antwoord nu al helder is, maar andere knelpunten kunnen zich pas op een later tijdstip voordoen. De Vereniging Hogescholen wil examencommissies zoveel mogelijk ondersteunen en zal daarom enkele webinars organiseren over diverse onderwerpen die van belang zijn voor examencommissies.

Wat?
Een serie digitale bijeenkomsten die er voor zorgen dat examencommissies de komende jaren kunnen blijven functioneren binnen de veranderde wereld van onderwijs geven, tentamineren en examineren.
Uitgangspunt hierbij is: de kwaliteit van het onderwijs blijven garanderen en eenheid tussen de hogescholen zo veel mogelijk handhaven. Verder willen we discussies en problemen vóór zijn zodat studenten zo weinig mogelijk vertraging oplopen. Deze serie digitale bijeenkomsten staat los van de Basistraining voor leden van examencommissies.

Voor wie?

 • Leden van examencommissies
 • Juridisch medewerkers van hogescholen die zich met de materie rond examinering en tentaminering bezig houden
 • Toetsdeskundigen

Doel bijeenkomsten:

 • Kennisdeling
 • Zorgen dat hogescholen (juridische) vraagstukken rond toetsing en examinering in coronatijd zo veel mogelijk op dezelfde manier kunnen aanpakken
 • Borgen van kwaliteit van het uiteindelijke diploma

Webinar 4 november 10:00 uur

Op 4 november om 10.00 uur zal Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law en senior adviseur van Hobéon een webinar houden van een uur waarbij als hoofdonderwerpen aan bod zullen komen:

 • actualiteiten rond de verhouding (spoed)wetgeving, servicedocument en instellingsregelingen; welke ruimte biedt de OER?
 • de problematiek van het (uitgesteld) BSA
 • het spanningsveld van fraudepreventie, kwaliteitsborging en privacyregelgeving

Download: Examencommissies en COVID-19 - presentatie 4 november 2020

Webinar 1 juli 14:00 uur  

Op 1 juli om 14.00 uur zal Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak bij de HAN, een webinar houden waarbij de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:

 • Rol/positie/taken/verantwoordelijkheden van examencommissies in deze crisistijd 
 • Wat kun je vooraf doen en wat pas achteraf? 
 • Hoe verhoud je je tot management/toetscommissie/opleidingscommissie? 
 • Worden zaken (definitief) anders dan voorheen?

Download: Examencommissies en COVID-19 - presentatie 1 juli 2020


Webinar 30 juni 14:00 uur 
Op 30 juni om 14.00 uur zal Tamara van Schilt-Mol, lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen bij de Academie Educatie van de HAN een webinar houden waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
1.    Tips voor het omzetten van toetsen van praktische vaardigheden (verschil tussen hands-on/-off, gebruik van online mogelijkheden (film, simulatie);
2.    Uitgangspunten bij het omgaan met verzoeken tot omzetting (aansluiting bij leerdoelen, gelijke kansen studenten);
3.    Aandacht voor toetsprogramma, ook voor toekomstige situatie (plaats van toetsen van vaardigheden bij nemen van beslissing, uitgangspunten PT/protocol Afstuderen).

De webinar zal samen met Liesbeth Baartman (hogeschool-hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU), Kitty Meijer (hogeschooldocent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU en promovenda aan de Open Universiteit) en Jeroen van der Linden (hogeschooldocent bij de 2e graads lerarenopleidingen, voorzitter examencommissie, en onderzoeker/promovendus bij de Academie Educatie van de HAN) verzord worden.

Download: