Publicaties / Thema's

Onderwijskwaliteit - Dossier invoering clustergewijs accrediteren

Op 1 januari 2015 is de Wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs van kracht geworden. Eén van de onderdelen van die wet betreft de (her)invoering in het hbo van het clustergewijs accrediteren. In dit dossier Invoering clustergewijs accrediteren worden zo veel mogelijk relevante documenten over dit onderwerp worden opgenomen.


Gerelateerde artikelen