Publicaties / Thema's

Certificering voor basis- en seniorkwalificering examinering (BKE/SKE) - Netwerk BKE/SKE

In oktober 2013 presenteerde de expertgroep BKE/SKE een voorstel voor een programma van eisen voor de invoering van BKE/SKE-certificering en voor de invulling en uitvoering van BKE/SKE-trajecten. Het rapport kwam tot stand in opdracht van de Vereniging Hogescholen en richt zich op de ontwikkeling en uitwerking van een basis- en seniorkwalificatie voor examinering in het hoger beroepsonderwijs.

Focus op toetsbekwaamheid
Het adviesrapport intensiveert binnen hogescholen de dialoog over, en de aandacht voor toetsbekwaamheid. Op dit moment vinden binnen vrijwel alle instellingen voor hoger beroepsonderwijs vergelijkbare processen plaats: de hogescholen bepalen hun visie op BKE/SKE en denken na over de manier waarop professionaliseringstrajecten ingevuld moeten worden. Daarnaast beraden ze zich op de wijze van certificering en op de manier waarop scholingsaanbod en certificeringstrajecten extern gevalideerd zouden kunnen worden.

Samenwerken rond toetsbekwaamheid
Momenteel hebben 27 hogescholen hun krachten gebundeld in het netwerk BKE/SKE. De deelnemers spraken al een aantal keer over de wijze waarop zij elkaar in dit proces kunnen ondersteunen. Hogescholen die nog niet zijn aangesloten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen in het netwerk. Ook zijn er landelijke kennisdelingsbijeenkomsten die voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn.  

BKE/SKE-netwerkbijeenkomsten
Tijdens de twee bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden, zijn vier uitgangspunten van het netwerk geformuleerd:

Deelnemers aan het netwerk
Het netwerk is primair bedoeld voor medewerkers van hogescholen die betrokken zijn bij, of verantwoordelijk zijn voor de invulling en invoering van BKE/SKE binnen de eigen hogeschool. Vanuit iedere hogeschool kunnen maximaal 3 personen deelnemen aan het netwerk.

Doelen van het netwerk

 • Kennis, ervaringen en materialen delen
 • Kennis ontwikkelen
 • Bijdragen aan het herstellen van het vertrouwen in de kwaliteit van het hoger onderwijs

Programmalijnen

 • De visie op  BKE/SKE in zijn algemeenheid en de visie op tenuitvoerbrenging van het programma van eisen in het bijzonder
 • De organisatie van de BKE/SKE
 • De wijze van externe validering en wederzijdse erkenning van BKE/SKE-certificeringstrajecten
 • Een praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop huidige BKE/SKE-certificeringstrajecten worden ingericht en de effecten hiervan op de toetsbekwaamheid van examinatoren en op de kwaliteit van toetsing

Inzet deelnemers
Alle deelnemers aan het netwerk denken actief mee over de invulling van de programmalijnen, zijn bereid ontwikkeld materiaal en ervaringen te delen en participeren in de programmalijnen, bijvoorbeeld door informatie aan te leveren.

Bijeenkomsten
Het netwerk komt vijf maal per jaar bij elkaar. Hiervan zijn drie bijeenkomsten uitsluitend bedoeld voor de leden van het netwerk en ligt de focus op de programmalijnen. De overige twee bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden en richten zich op het delen van kennis en ervaring in breder verband.  

Data netwerkbijeenkomsten

 • 5 oktober 2015 (Hogeschool Rotterdam)
 • 1 februari 2016 (Windesheim, Zwolle)
 • 6 juni 2016 (Hogeschool Utrecht)

Data landelijke openbare kennisdelingbijeenkomsten

 • 10 december 2015 (Avans, Den Bosch)
 • 7 april 2016 (HAN, Nijmegen)

Deelname en aanmelding
Wilt uw instelling het BKE/SKE-netwerk versterken? Of wilt u deelnemen aan de openbare kennisdelingsbijeenkomst? Stuur een e-mail naar Tamara van Schilt-Mol, de coördinator van het BKE/SKE-netwerk. Zij beantwoordt ook graag uw vragen.


Gerelateerde artikelen