Publicaties / Thema's

Pilot ‘uitwisseling examinatoren’ bij opleidingen Finance & Control G5

Vanaf het studiejaar 2018-2019 starten de opleidingen Finance & Control (F&C) van de vijf grote hogescholen (G5) in de Randstad - Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool - een pilot met het onderling uitwisselen van examinatoren die afstudeerscripties van elkaars studenten moeten gaan beoordelen. Op woensdag 14 november hebben deze hogescholen een aanwijzingsbrief getekend. Daarbij benoemt elke hogeschool twee examinatoren die actief gaan deelnemen in deze pilot. Wim Maessen van de Hogeschool van Amsterdam is de projectleider en gaat dit project inhoudelijk leiden. 

Het verantwoord beoordelen van afstudeerscripties van studenten is essentieel voor de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het onderwijs. Dit proces moet goed verlopen en moet transparant zijn. Elke hogeschool heeft nu nog een eigen manier van toetsen en examineren. In deze pilot onderzoeken de hogescholen of op termijn opleiden en toetsen gescheiden kunnen worden, zodat studenten van alle hogescholen op dezelfde manier hun eindkwalificatie behalen. 

Het gezamenlijk examineren, externen moeten altijd lid zijn van examencommissies en het werken met gecertificeerde examinatoren zijn enkele maatregelen die de commissie Bruijn (2012) in haar rapport ‘Vreemde Ogen Dwingen’ en de commissie Andriessen (2014) in het rapport ‘Beoordelen is Mensenwerk’ hebben geadviseerd. Met deze pilot geven de examencommissievoorzitters van de opleidingen F&C van de G5 concreet invulling aan de hiervoor genoemde maatregelen.
Wim Maessen (voorzitter Examencommissie F&C Hogeschool van Amsterdam): ‘Dit project is een unieke samenwerking tussen de hogescholen. We creëren vertrouwen in elkaars oordeel door de scheiding van onderwijs en toetsing.’ 


Gerelateerde artikelen