Publicaties / Thema's

Accreditatie

Alle opleidingen van alle hogescholen (en universiteiten) worden één maal per 6 jaar geaccrediteerd. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma en niveau van toetsing. Alléén als een opleiding geaccrediteerd is, wordt die door de overheid bekostigd, en alleen een geaccrediteerde opleiding mag een rechtsgeldig bachelor- of masterdiploma uiteiken aan haar afgestudeerden.

Het is dus duidelijk dat accreditatie voor alle betrokken partijen van belang is: voor studenten omdat accreditatie het niveau en de waarde van hun diploma garandeert, voor hogescholen omdat accreditatie aangeeft of hun opleidingen inhoudelijk en organisatorisch op orde zijn, en voor de samenleving als geheel omdat accreditatie  een instrument is om te waarborgen dat het niveau van het hoger onderwijs als geheel voldoet aan de eisen die daar aan worden gesteld.

Juist vanwege dit grote belang, accrediteren opleidingen of hogescholen hun onderwijs niet zelf. Dit gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Opleidingen worden beoordeeld door een onafhankelijk panel, benoemd door de NVAO maar voorgedragen door de desbetreffende (groep van) opleidingen.

Zie ook: Dossier Invoering clustergewijs accrediteren


Gerelateerde artikelen