Publicaties / Thema's

Vluchtelingen - Dossier vluchtelingen en hoger onderwijs

Nederland ziet de laatste tijd een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een groot deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. In vrijwel alle universiteiten en hogescholen zijn initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding voor hoger opgeleide vluchtelingen als breder op het gebied van crisisopvang.

Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs
Samen met het hele hoger onderwijsveld is er een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in het leven geroepen. De taskforce bestaat uit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU.

Zie: dossierpagina Vluchtelingen en hoger onderwijs


Gerelateerde artikelen