Publicaties / Thema's

Handreiking examencommissies - 2021

De Vereniging Hogescholen heeft de handreiking examencommissies uit 2015 vernieuwd. De handreiking helpt hogescholen bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Ook ondersteunt het examencommissies in hun functioneren. 

Zichtbaar goed functioneren, verantwoording afleggen, herkenbare deskundigheid en onafhankelijk opereren zorgen voor vertrouwen in de examencommissies. Dat vertrouwen is belangrijk, want de examencommissies zijn de ‘poortwachters van de diplomakwaliteit’. Zij zijn het, die bij uitstek de waarde bewaken van het diploma dat een student ontvangt. Daarom streeft de Vereniging Hogescholen verdere professionalisering na van de examencommissies in het hbo èn van de leden van die examencommissies. 

Sinds de tweede editie van de handreiking (2015) heeft de tijd niet stilgestaan. In de afgelopen zes jaar zijn er allerlei uitspraken gedaan door beroepsinstanties en rechters die van belang zijn voor het werk van examencommissies. Ook is er sprake geweest van diverse wijzigingen in de Whw, zoals via de Wet versterking bestuurskracht (2017) en de Wet invoering associate degree (2017). Deze en andere ontwikkelingen waren aanleiding voor de publicatie van deze derde versie van de handreiking.

Er is ook een gedrukte versie van de Handreiking examencommissies 2021 beschikbaar. Die kunt u aanvragen via een mail naar de Vereniging Hogescholen waarin u uw verzendgegevens vermeldt.


Gerelateerde artikelen