Publicaties / Thema's

Landelijk loket kwaliteitsafspraken

De studentenbonden ISO en LSVb hebben een landelijk loket kwaliteitsafspraken ingericht, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en de VSNU.  Het loket ondersteunt studenten in medezeggenschapsraden bij hun rol met betrekking tot de kwaliteitsafspraken.

Hogescholen en universiteiten krijgen extra geld om − binnen afgesproken kaders − naar eigen inzicht te investeren in verbetering van het onderwijs. De instellingen beslissen samen met de medezeggenschap hoe ze het geld gebruiken. Zo hebben studenten en medewerkers invloed op de verbetering van hun eigen onderwijs.

Voor een overzicht van kwaliteitsafspraken per hogeschool bezoekt u deze pagina.


Gerelateerde artikelen