Publicaties / Sectoren

Actielijn 8: Profileringslandkaart

  Actielijn 8: Profileringslandkaart

Ontwikkelen van een gedetailleerde landkaart van profilering van techniekhogescholen binnen domeinen en binnen de regio’s.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Naast een overzicht van de verschillende bacheloropleidingen binnen hbo bètatechniek en een overzicht van de Centres of Expertise, is er ook binnen de verschillende domeinen al de nodige informatie beschikbaar:

  • Applied Science: De positie van het Applied-Science-onderzoek in de kennisketen is stevig uitgebouwd en er is een vruchtbare en breed gedragen samenwerking tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en werkveld. De DAS landkaart is al klaar, actief en online. Deze landkaart is een afstemming hogescholen en werkveld en omvat opleidingen, specialisaties, lectoren, minoren.
  • Engineering: Er wordt een inventarisatie gemaakt van lectoraten en Centres of Expertise binnen het engineeringsdomein.
  • Bouw en Ruimte: Er is een inventarisatie van lectoren en onderzoek.
  • Creative Technologies: Dit domein heeft een website, met drie opleidingen en doorverwijzing naar de betrokken hogescholen. 
Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

Inrichten landkaart van onderzoek en zwaartepunten
Er is een projectgroep gestart om een landkaart te ontwikkelen van onderwijs, onderzoek en zwaartepunten van hbo bètatechniek. Deze landkaart heeft tot doel inzichtelijk te maken waar welke inhoudelijke excellentie zit in Nederland en ´wie je moet bellen´ (met het oog op samenwerking en afstemming), hoe de focus is verdeeld over het land hoe de aansluiting hogeschool, regionaal, landelijk en internationaal is. Deze landkaart kan daarnaast inzichtelijk maken waar eventuele hiaten zijn, waar eventuele gezamenlijke mogelijkheden liggen bijvoorbeeld voor aanvragen van SIA-RAAK-projecten of Europese subsidies. Begin 2017 moet de architectuur klaar zijn, waarna deze eerste helft 2017 gevuld kan worden met de informatie van de vijf pilot hogescholen (Leiden, Rotterdam, Saxion, Hanze en Haagse). Er is ondersteuning voor deze architectuur vanuit het domein Engineering.

Onderzoek in beeld  
De ambitie van de Vereniging Hogescholen is om het onderzoek in gezamenlijkheid meer voor het voetlicht te brengen. Onbekend maakt onbemind. Het zichtbaar maken van praktijkgericht onderzoek is een voorwaarde voor meer erkenning en herkenning in de buitenwereld.


Gerelateerde artikelen