Publicaties / Sectoren

Actielijn 11: Versterken samenwerking over de domeinen heen

  Actielijn 11: Versterken samenwerking over de domeinen heen

Aan de ene kant is het belangrijk om te zorgen dat domeinen een efficiënte en effectieve structuur wordt binnen hbo bètatechniek, maar willen we hbo bètatechniek echt toekomstbestendig maken is het cruciaal dat er ook aandacht besteed wordt aan de snij- en grensvlakken en het transdisciplinaire. 

Hogescholen kunnen het niet alleen! Om de bovengenoemde ambitie van ‘4 op de 10’ te realiseren, is naast een goede afstemming met het werkveld, ook een integrale benadering van de onderwijskolom onontbeerlijk. De onderwijskolom moet – in dialoog en afstemming met het bedrijfsleven – een totaalpakket met gewenste kwaliteit en kwantiteit aanbieden op het gebied van bètatechnisch onderwijs. Dus naast het bacheloraanbod aan hogescholen, moet er ook gekeken worden naar het aanbod van associate degrees en professional masters, het aanbod op het technisch mbo en het bètatechnisch aanbod binnen de universiteiten. Door op deze manier de dialoog aan te gaan kan het onderwijs door de kolom beter gecoördineerd en op elkaar afgestemd worden.

Een belangrijk punt van aandacht in deze integrale benadering is de focus op de interfaces in de kolom. Het is cruciaal om gaps tussen de verschillende onderwijsvormen en kwalificaties beter te dichten zodat studenten of werknemers met een bètatechnische aanleg en voorkeur zich gemakkelijk door de onderwijskolom kunnen bewegen zodat zij van blijvende waarde zijn voor het bedrijfsleven en de maatschappij.


Gerelateerde artikelen