Publicaties / Sectoren

Vakbekwame technici: Aansluiting arbeidsmarkt

Het sac htno zet op verschillende manieren in op actieve aansluiting bij de arbeidsmarkt. Uiteraard worden binnen de opleidingen ontwikkelingen in het werkveld afgestemd via de Landelijke Opleidingsoverleggen, via werkveldcommissies, stagebedrijven, onderzoek en lectoraten etc. 

Naar aanleiding van signalen uit het brede veld en de politiek heeft het sac htno vanaf 2021 ingezet op het initiëren van een sectortafel met de landelijke branches. Sindsdien vindt twee keer per jaar structureel actieve afstemming plaatst onder voorzitterschap van afwisselend VNO-NCW en de VH over de ontwikkelingen in het brede werkveld en binnen hogescholen en onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Een van de resultaten van deze permanente dialoog met relevante stakeholders is o.a. dat de landelijke branches om input wordt gevraagd bij het beoordelen van nieuwe domeinprofielen. Ten tweede organiseert het sac jaarlijks twee htno-dagen en zoekt daarbij actief naar samenwerking met de branches zowel voor wat betreft de agendering van onderwerpen als uitvoering en monitoring van resultaten. De weerslag hiervan is terug te vinden in de twee pamfletten (zie rechterkolom).

Met het oog op het stimuleren van instroom, het beperken van uitval en het optimaliseren van de aansluiting op de arbeidsmarkt onderhoudt het sac actieve contacten met verschillende partners in het netwerk. Daarbij valt te denken aan:
VO-HO netwerken, SER, landelijke branches, Be an Engineer, FastSwitch, Make IT Work, AI-coalition, HCA ICT, ECP, techniekpact, Katapult, Platform Talent voor Techniek, Industriecoalitie, KIVI, O&O fondsen, landelijke thematafels als energietransitie en sleutel technologieën, 4TU, mensen maken de transitie, NL-go, liaison overleg met ministeries en andere netwerkpartners.

Ook is het sac betrokken bij vraagstukken over LLO


Gerelateerde artikelen