Publicaties / Sectoren

Jaarverslag pilot HTNO 2022

Drie jaar lang een permanente dialoog. Dat is de kortste omschrijving van de pilot waarmee het sac htno in 2022 is gestart. De pilot is het antwoord op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we samen met relevante stakeholders de transities mogelijk maken die de maatschappij van ons vraagt?´ Dan hebben we het over de energietransitie maar ook over een transitie naar een wereld waarin techniek bijna overal een belangrijke rol speelt. Denk daarbij aan digitalisering, uitputting van grondstoffen, vergrijzing, klimaatontwikkelingen en eisen aan uitstoot. Dankzij deze ontwikkeling neemt de vraag naar technisch opgeleid personeel toe. Maar tegelijkertijd zien we de instroom in het hbo-onderwijs dalen.

Het sectoraal adviescollege voor hoger technisch en natuurkundig onderwijs (sac htno) is ervan overtuigd dat onderwijs, praktijk en onderzoek de vraag alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Zo kunnen we tot innovaties komen met state of the art kennis en met vanzelfsprekende toepasbaarheid en betekenis. We kunnen de centrale vraag enkel beantwoorden door onderling continu met elkaar in gesprek te zijn: een permanente dialoog. Het sac htno zal dan ook geen traditionele verkenning met een sectorplan opleveren. We brengen een ‘levend’ sectorplan in de vorm van twee pamfletten per jaar.

Naast de beoordelingscriteria zijn ook uitgangspunten voor de pilot als geheel geformuleerd. Deze uitgangspunten helpen ons koers te houden op wat we willen bereiken met de pilot.


Gerelateerde artikelen