Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Social work

Betrokken werkveld en overige informatie
De bacheloropleiding social work maakt onderdeel uit van het opleidingsdomein sociaal werk van de sector hogere sociale studies. Het landelijk opleidingsdocument sociaal werk geldt als landelijk opleidingsprofiel voor deze bacheloropleiding. 

Biedt een hogeschool als onderdeel van een hogere sociale studie het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan dan gelden de afspraken die in het document ‘Landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’ zijn vastgelegd.

Hogescholen die nu de bacheloropleiding social work bieden, zijn:

  • Zuyd Hogeschool
  • Fontys Hogescholen
  • HZ University of Applied Sciences
  • Saxion Hogeschool
  • Hogeschool Rotterdam

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen