Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Finance & control (voorheen Bedrijfseconomie)

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en de Raad van Advies van het Landelijk opleidingsoverleg.

De naam van de opleiding is per 1 september 2018 veranderd van Bedrijfseconomie in Finance & Control. 

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC)
  • Dagelijks bestuur Eveline Kapteijn en Richard Puyt, e-mail 
  • Website: www.loofc.nl 

Opleidingsprofielen

Hogescholen