Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Finance & control

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en de Raad van Advies van het Landelijk opleidingsoverleg.

De naam van de opleiding is per 1 september 2018 veranderd van Bedrijfseconomie in Finance & Control. 

Overleg(gen) en contactpersonen

  • Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC)
  • Dagelijks bestuur Eveline Kapteijn (voorzitter) en Peter Jan Poppen (vice-voorzitter), e-mail 
  • Website: www.loofc.nl 

Opleidingsprofielen

Hogescholen