Publicaties / Sectoren

Sectorale verkenning hoger economisch onderwijs (HEO) 2020-2021

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector van het hbo. De sector is ontstaan uit het klassieke heao (hoger economisch en administratief onderwijs) en is gaandeweg uitgebreid met opleidingen met een andere achtergrond, zoals Hotelopleidingen, Rechten en Journalistiek. De heo-opleidingen zijn gegroepeerd in de categorieën Commerce, Communicatie, Finance, Management, Rechten en Hospitality.

In de Strategische Agenda van de Vereniging Hogescholen 'Professionals voor morgen' (juli 2019) staat: “We starten in verenigingsverband met een nieuwe serie intensieve sectorale analyses als middel om een relevant en doelmatig opleidingsaanbod aan te bieden, nu en in de toekomst.“ Vanuit het perspectief van de hbo-brede meta-analyse, uitgevoerd door Berenschot, gaat er in het najaar een verkenning plaatsvinden naar het hoger economisch domein, waarbij steeds de aansluiting onderwijs – (toekomstige) arbeidsmarkt centraal staat. De door de heo-bestuurders daarvoor gestelde taakopdracht kunt u rechts downloaden.

Doel
Doel van de verkenning is ervoor te zorgen dat het hoger economisch onderwijs arbeidsmarktrelevant is en daarmee toekomstbestendig, en is toegesneden op de huidige en toekomstige economie in transitie. De verkenning zal in ieder geval de WHY van de sector economie moeten aangeven., 

Drie hoofdvragen
Drie hoofdvragen staan daarbij centraal:

  1. Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het hbo-werkveld? (denk aan bijvoorbeeld de impact van digitalisering, (sociale) innovaties, intersectoraal samenwerken/crossovers, internationalisering).
  2. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich per domein, zowel regionaal, nationaal als internationaal? (groei, krimp, gevolgen van te verwachten ontwikkelingen; denk aan bijvoorbeeld robotisering/digitalisering) 
  3. Wat betekent dit voor de inhoud en aanbod van de opleidingen? Opleidingsaanbod op 3 niveaus (Ad, bachelor, master), LLO, onderzoeksprogrammering, rol docent, aansluiting op de arbeidsmarkt.

Inhoudelijke thema’s
Er zijn op basis van bovenstaande uitgangspunten zes thema’s geïdentificeerd voor de verkenning: 

  1. Transitie & alternatieve economische (waarde) systemen; 
  2. Technologisch burgerschap;
  3. Crossovers en kansen in de sector;
  4. Arbeidsmarktrelevantie in de sector HEO; 
  5. Versterken van kansengelijkheid met focus op doorstroom; 
  6. HEO-vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek en verbinding met onderwijs.

Verkenningscommissie
Verkenningen in het hbo worden in de regel uitgevoerd door onafhankelijke commissies van experts met een gezaghebbend voorzitter. Deze commissie maakt een onafhankelijke analyse op basis van bovenstaande inhoudelijke vragen, en vertaalt dit naar aanbevelingen voor de inhoud en/of aanbod van de betrokken opleidingen. Deze aanbevelingen worden vervolgens uitgewerkt in een sectorplan.

De Vereniging Hogescholen heeft op 30 september 2020 de externe commissie ingesteld voor de verkenning van een relevant en doelmatig opleidingsaanbod in het Hoger Economisch Onderwijs (HEO). De verkenning heeft als doel dat het hoger economisch onderwijs zijn arbeidsmarktrelevantie behoudt en versterkt. Daarmee kan het HEO een blijvend perspectief bieden aan studenten tijdens hun opleiding en verdere carrière. In de Strategische Agenda ‘Professionals voor morgen’ stelt de Vereniging Hogescholen de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt centraal. De sectorale verkenning van het HEO is de eerste sector die met de verkenning gaat starten.  Lees meer


De vorige verkenning HEO o.l.v. Prof. Sent vond plaats in 2015 en heeft geleid tot de conversie van de sector heo (van 50 naar 30 opleidingen). Zie het kopje ‘Herordening’.


Gerelateerde artikelen