Actualiteit

Vereniging Hogescholen stelt verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs in

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de externe commissie ingesteld voor de verkenning van een relevant en doelmatig opleidingsaanbod in het Hoger Economisch Onderwijs (HEO). De verkenning heeft als doel dat het hoger economisch onderwijs zijn arbeidsmarktrelevantie behoudt en versterkt. Daarmee kan het HEO een blijvend perspectief bieden aan studenten tijdens hun opleiding en verdere carrière. In de Strategische Agenda ‘Professionals voor morgen’ stelt de Vereniging Hogescholen de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt centraal. De sectorale verkenning van het HEO is de eerste sector die met de verkenning gaat starten.  

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Marjolijn Brussaard de portefeuillehouder van de sector HEO, hebben de taakopdracht van de verkenning digitaal aangeboden aan de voorzitter van de verkenningscommissie, Michaël van Straalen (foto links). 

 

Aanpak verkenning
De sector HEO is de grootste hbo-sector met 176.000 studenten (38% van alle ingeschreven studenten op de hogescholen). De sector biedt een breed scala aan inhoud van opleidingen die impact hebben op de Nederlandse economie. De verkenning kiest nadrukkelijk een outside-in perspectief en wordt afgestemd met maatschappelijke partners en stakeholders. De verkenning kent zes belangrijke thema’s:

 • Transitie & alternatieve economische (waarde) systemen; 
 • Technologisch burgerschap;
 • Crossovers en kansen in de sector;
 • Arbeidsmarktrelevantie in de sector HEO; 
 • Versterken van kansengelijkheid met focus op doorstroom; 
 • HEO-vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek en verbinding met onderwijs.

Deze thema’s zullen verder uitgewerkt en verdiept worden in themabijeenkomsten. De verkenningscommissie zal haar rapport naar verwachting na de zomer 2021 presenteren aan de voorzitter van de Vereniging Hogescholen en de minister van OCW.

Samenstelling commissie 
De verkenningscommissie is breed samengesteld met vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, het hbo (onderwijs en onderzoek) en recentelijk afgestudeerde hbo-professionals waarbij is ingezet op diversiteit:

Voorzitter

 • Michaël van Straalen, o.a. oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, voorzitter Koninklijke Metaalunie, lid dagelijks bestuur Sociaal-Economische Raad (SER), duovoorzitter (met de voorzitter MBO Raad)  Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorzitter Nationaal Regie Orgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en duovoorzitter (met de voorzitter van de FNV) Stichting van de Arbeid

Leden

 • Jan Ummenthum: Directievoorzitter Rabobank Arnhem en omstreken;
 • Mo Jaber el Meftahi: Ruime ervaring zowel binnen de publieke sector (Gemeenteland, ministeries, Rijkswaterstaat) als buiten in private sector (Ordina, Achmea, ResultAlia). Actief in onderwijs als docent, ontwikkelaar en programmaleider bij De Haagse Hogeschool en de VU. Lid Audit Committee Nationale Politie en lid Raad van Toezicht van Jeugdformaat. Adviseert Tweede Kamer over ICT en innovatie;
 • Gabrielle Kuiper, directeur Kunst en economie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voorzitter sectoraal adviescollege HEO van de Vereniging Hogescholen;
 • Mark Mobach: lector facility management Hanzehogeschool Groningen, winnaar eerste Deltapremie 2020. Doet multidisciplinair onderzoek naar gebouwde omgeving in Nederland;
 • Hooman Nassimi: in 2017 afgestudeerd, opleiding MEM bij NHL Stenden Hogeschool. Oprichter Society in Motion en techbedrijf Roodkappje. Winnaar Nationale Corona Hackathon in MKB-categorie;
 • Ebru Kaya: vorig jaar afgestudeerde aan Business Studies Hogeschool Inholland, werkt nu bij Inwork als marketing recruiter.

Secretarissen

 • Melissa Keizer: secretaris/projectleider verkenningscommissie, tevens secretaris sac/db en sectorraad HEO. Daarnaast teamcoördinator sectoraal beleid van de Vereniging Hogescholen;
 • Asha Dijkstra: assistent secretaris verkenningscommissie, deels ook werkzaam bij centrale staf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.