Publicaties / Sectoren

HEO-sectorplan 2023-2027

Het HEO-sectorplan 'Samen waarde creëren voor brede welvaart' vloeit voort uit het verkenningsrapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid’, dat in september 2021 is gepresenteerd. In dit sectorplan staat de inhoud voorop bij het streven van de heo-sector naar een betere kwaliteit. Het plan is niet het eindpunt maar het startpunt: om te doen wat de heo-sector wil doen moet de sector de touwtjes in handen houden zodat de resultaten en opbrengsten tastbaar, transparant en meetbaar zijn. Het sectorplan beoogt alle medewerkers en betrokkenen de inspiratie te bieden om de komende jaren samen met studenten het verschil te maken.

Opbouw
Dit sectorplan verbindt de hogere economische opleidingen die door negentien hogescholen worden aangeboden door een gezamenlijke koers, ambitie en structuur. Het sectorplan is als volgt opgebouwd:

  • Deel 1: zelfregie en governance HEO
  • Deel 2: thema's en ambities op sectorniveau
  • Deel 3: thema's en ambities op domeinniveau

Proces
Het sectoraal adviescollege HEO en het dagelijks bestuur van de sectorraad HEO startten in het najaar 2021 met het opstellen van het HEO-sectorplan (2023 -2027). Na de inspirerende verkenningsperiode met diverse themabijeenkomsten, zijn de sectorraad, de academiedirecteuren, de voorzitters van de landelijke opleidingen (loo’s) en bestuurders begonnen met de sectorplanontwikkeling. Waar dat kon of moest in overleg met het werkveld en lectoren. 

Rond het sectorplan is ook begonnen met activiteiten om het HEO-onderwijs te innoveren. Daarbij wordt aangehaakt aan ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe economie en veranderingen in het economische denken, zoals de opkomst van de ‘homo florens' (de bloeiende mens) in plaats van de 'homo economicus' (de rationele mens). Daarmee zet de sector in op brede welvaart.


Gerelateerde artikelen