Publicaties / Sectoren

Heo: sector in beweging

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector van het hbo. De sector is ontstaan uit het klassieke heao (hoger economisch en administratief onderwijs) en is gaandeweg uitgebreid met opleidingen met een andere achtergrond, zoals Hotelopleidingen, Rechten en Journalistiek. De heo-opleidingen zijn gegroepeerd in de categorieën Commerce, Communicatie, Finance, Management, Rechten en Hospitality.

In 2014 verscheen het rapport Wendbaar in een duurzame economie. In dit document doet de verkenningscommissie, onder leiding van professor Esther-Mirjam Sent, aanbevelingen voor het opleiden van toekomst bestendige economische professionals. Mede op basis heeft er een herordening binnen heo plaatsgevonden (herordening van het opleidingenaanbod). Het doel van herordening was het transparanter maken van het aanbod voor studenten en werkveld en het scheppen van voldoende ruimte om binnen opleidingen in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Deze herordening is per september 2018 afgerond. Zie ook het thema ‘conversie’. 

De sector blijft echter in beweging. Het sac/dagelijks bestuur heeft in 2018 een Meerjarige beleidsagenda 2014-2018 uitgebracht. In 2020/2021 komt er een evaluatie van de heo-herordening en een nieuwe verkenning. 


Gerelateerde artikelen