Publicaties / Sectoren

Gemeenschappelijk kwaliteitsstandaard heo

Het heo kent sinds 2011 één gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard. Het doel hiervan is het borgen van de kwaliteit van de sector als geheel. Deze heo-standaard is een uitwerking van de door de hogescholen gezamenlijk geformuleerde standaard voor ál hun bachelor-opleidingen. De standaard houdt in dat een opleiding er voor zorgt dat studenten:

  • een gedegen theoretische basis verkrijgen;
  • het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
  • over voldoende professioneel vakmanschap beschikken;
  • de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke professional.

Gerelateerde artikelen