Totaaloverzicht

Met praktijkgericht onderzoek werken hogescholen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende zorgvragen. Door studenten te laten participeren in onderzoeksprojecten ontwikkelen zij een onderzoekende kritische houding die van belang is voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van het  hoger beroepsonderwijs als geheel.

Dit hoofdstuk geeft een totaaloverzicht van het praktijkgericht onderzoek, met de volgende onderdelen:

  • Kerngegevens praktijkgericht onderzoek : 1e geldstroom, 2e geldstroom, 3e geldstroom
  • Hogescholen in Nederland: Verspreiding hogescholen over Nederland op basis van hoofdvestigingen
  • Activiteit hogescholen op thema’s onderzoeksagenda: Activiteit hogescholen op de 10 thema’s uit de onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen op basis van lectoren, lectorenplatforms en Centres of Expertise