Atlas Onderzoek met impact

Thema 1 - Gezondheid: zorg en vitaliteit

‘Hoe houden we Nederland vitaal?’ is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk waar veel hogescholen onderzoek naar verrichten. Verschuivingen in de zorgketen worden mogelijk: van de tweede lijn naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar de 0-lijn: zelfhulp en automatische, proactieve hulp door apps en overige ict-tools. Medisch-technologisch is er al heel veel mogelijk en in de toekomst zal er nog meer mogelijk zijn. Maar willen we dat en kunnen we dat? Tegen welke ethische vragen lopen we aan en hoe vinden we daar een antwoord op? En heel praktisch: hoe gaan we dat financieel mogelijk maken?  Niet alleen de curatieve maar ook de preventieve aspecten van gezondheid komen in dit thema aan bod. Sport, bewegen en gezonde voeding leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de mens. Dit kennisgebied wordt dan ook door veel hogescholen betrokken bij het onderzoek naar gezondheidszorg.