Atlas Onderzoek met impact

Thema 10 Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

De economische crisis heeft het belang van ondernemerschap nog eens versterkt en inmiddels wordt breed erkend dat goed en verantwoord ondernemen cruciaal is voor een  gezonde economische dynamiek die aan de eisen van duurzaamheid voldoet. Echter,  programma’s en methoden om die ondernemers op te leiden bestaan op dit moment nog onvoldoende. Hogescholen kunnen de behoefte aan onderwijs en onderzoeksprogramma’s  die focussen op de specifieke identiteit van de ondernemer als veranderaar, ontwikkelaar en aanjager van innovatie en co-creatie, invullen. Het gaat daarbij om innovatief ondernemerschap, duurzaam ondernemerschap en sociaal ondernemerschap. Dit soort ondernemerschap (regie  over eigen werk en inkomen) vraagt onderzoek naar de 21st century skills.