Atlas Onderzoek met impact

Thema 4 - Slimme technologie en materialen

De digitalisering, automatisering en robotisering van onze industrie neemt een grote vlucht.  Het gaat daarbij om een combinatie van digitalisering, koppelingen van intelligente systemen en nieuwe technologieën waardoor productieprocessen in de industrie en uiteindelijke businessmodellen en consumptiepatronen ingrijpend zullen wijzigen. Hierdoor wordt een nieuwe basis gelegd voor  het ontwikkelen van producten, diensten en materialen. Verbetering van huidige materialen biedt onvoldoende winst. Een paradigmashift is nodig om los te komen van de verbetering van oude materialen en over te schakelen naar het ontwikkelen van geheel nieuwe materialen. Binnen het  hoger beroepsonderwijs wordt zowel onderzoek verricht naar technologietrajecten, als naar de toepassingsdomeinen, onder andere ‘smart industry’ en ‘smart cities’ en de consequenties ervan, bijvoorbeeld veranderende business modellen en een nieuwe rol voor de overheid.