Atlas Onderzoek met impact

Thema 5 - De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar

Alle stakeholders in en rond de bouw- en vastgoedsector ervaren hoge druk om invulling te geven aan complexe duurzaamheidsopgaven. Ontwikkelingen in de maatschappij dwingen de sector om niet langer uit te gaan van bestaande huisvestingsconcepten, maar te onderzoeken aan welke vormen behoefte zal zijn in de toekomst. De leefomgeving wordt niet alleen bepaald door de gebouwen, maar ook door tuinen en parken, door inpassing van gebouwen in het landschap. Principes uit de ecologie en verbetering van biodiversiteit worden ook steeds belangrijker (eco-engineering). In Nederland zal het niet alleen om nieuwbouw gaan, maar steeds vaker om het herontwikkelen van de bestaande gebouwde omgeving en renovatie. Dat moet energieneutraal gebeuren en er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en duurzaam geproduceerde materialen. Daarvoor zal veel kennis ontwikkeld moeten worden door het hbo.