Atlas Onderzoek met impact

Thema 2 - Onderwijs- en talentontwikkeling

Goed onderwijs is de sleutel tot succes en welzijn op vele gebieden van het menselijk functioneren. Terecht worden er hoge eisen gesteld. Individuele ontwikkeling gaat hand in hand met opleiden  voor een beroepsomgeving en voor een maatschappij waar ‘samen leven’ nog geen vanzelfsprekendheid is. Scholen zijn onderdeel van bredere netwerken van kinderopvang,  jeugdhulp en welzijn. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen richt zich dan ook op het onderwijs zelf (van basisonderwijs tot hoger onderwijs) en op talentontwikkeling in bredere zin.  Maar ook wordt onderzoek gedaan op het terrein van de vakdidactiek tot de toepassing van ict  in het onderwijs, van het borgen van de kwaliteit van werkplekleren (samen opleiden) tot spelend  & onderzoekend leren, van toetsontwikkeling tot docentprofessionalisering.