Atlas Onderzoek met impact

Thema 6 - Duurzaam transport en intelligente logistiek

Met een waardetoevoeging van 55 miljard euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen levert  de logistieke sector een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Ook het personenvervoernetwerk (over weg, spoor en water) is een van de meest fijnmazige, maar ook  drukste, van Europa. De aard van het goederen- en personenvervoer zal de komende jaren fors  wijzigen. De verstedelijking stelt bijvoorbeeld nieuwe eisen aan mobiliteit. Niet voor niets bestaat op  dit thema al langere tijd een uitstekende samenwerking tussen de sector en de hogescholen, die hier onderzoek naar doen. Bij duurzame logistiek ligt de focus op CO2 neutraal vervoer van goederen, personen en bederfelijke waar. Hierbij kan gedacht worden aan slimme technische aanpassingen en het efficiënter gebruikmaken van de bestaande infrastructuur door middel van bijvoorbeeld informatiedeling  en synchromodaliteit.