Atlas Onderzoek met impact

Thema 8 - Energie en energievoorziening

Dit onderzoeksthema is gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van duurzame energiebronnen en een bijpassende energieopslag, de verdeling en het transport van energie, en het verminderen van het energieverbruik van individuele huishoudens tot en met grootschalige bedrijfsterreinen.  Het gaat om technologische oplossingen, maar ook om de wil en de mogelijkheden voor het realiseren van een verduurzaming van de energievoorziening: nieuwe technologieën, verandering van gedrag en andere economische verdienmodellen. 


Dit hoofdstuk downloaden? Ga dan als volgt te werk:

  1. Download dit hoofdstuk naar uw computer
  2. Start Adobe Acrobat Reader
  3. Open dit hoofdstuk in Adobe Acrobat Reader