Publicaties / Sectoren

Capaciteitsorgaan adviseert stevige groeicijfers

Hoeveel physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn er in de toekomst nodig? Wat betekent dat voor de instroom in de hbo-masteropleidingen? Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke instantie die de benodigde toekomstige capaciteit aan zorgprofessionals in kaart brengt en hierover advies uitbrengt. Hoe komen deze adviezen tot stand? En worden ze ook opgevolgd? 


In relatie tot het onderwerp van dit artikel, zie ook het persbericht 'Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg', 28 mei 2021.


Gerelateerde artikelen