Publicaties / Sectoren

Wet BIG en periodieke registratie - Fysiotherapeut

Criteria herregistratie
Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de beroepsbeoefenaar aantonen dat zijn of haar kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee criteria voor herregistratie: werkervaring (raadpleeg deze pagina voor aanvullende informatie) of scholing.

Scholingseis
In september 2011 is het scholingsaanbod voor fysiotherapeuten aangeboden aan het ministerie van VWS. De volgende hogescholen gaan schooling aanbieden: Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Zuyd. Neem persoonlijk contact op met de betreffende hogescholen of raadpleeg deze pagina voor actuele informatie.

Link


Gerelateerde artikelen