Publicaties / Sectoren

Wet BIG en periodieke registratie - Verloskundige

Criteria herregistratie
Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de beroepsbeoefenaar aantonen dat zijn of haar kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee criteria voor herregistratie: werkervaring (raadpleeg deze pagina voor aanvullende informatie) of scholing.

Scholingseis
Verloskundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis en zich toch willen laten herregistreren, moeten via een assessment en eventueel aanvullende schooling aantonen dat zij over alle benodigde competenties van het kerndomein verloskunde beschikken. Raadpleeg deze pagina voor aanvuldende informatie.

Publicaties en links


Gerelateerde artikelen