Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Bedrijfskunde

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de werkveldcommissies van de afzonderlijke opleidingen en het   landelijk  opleidingsoverleg.  

De opleiding Bedrijfskunde vervangt per 1 september 2018 de opleidingen Bedrijfskunde MER, Toegepaste Bedrijfskunde en Business Management.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen