Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Accountancy

Betrokken werkveld en overige informatie
Het opleidingsprofiel Accountancy is gebaseerd op de beroepsprofielen van het NIVRA (Registeraccountants) en de NOvAA (Accountants-Administratieconsulenten. De eindtermen van de opleiding worden vastgesteld door de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding), onder andere in overleg met het AC-scholenoverleg. De CEA is zbo en ingesteld bij wet door het Ministerie van Financiën. Voorts kennen de afzonderlijke opleidingen werkveldcommissies.

Overleg en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen