Publicaties / Sectoren

KUO NEXT voor de studiejaren 2016-2020


Een uitgebreid verslag van de opbrengsten van de KUO NEXT Agenda 2016-2020 is te lezen in de vierde, afsluitende, voortgangsrapportage.


Update 19-11-2020:

Verslag vierde werkconferentie KUO Next Agenda 2016-2020

Op woensdag 28 oktober 2020 vond de vierde werkconferentie in het kader van de KUO Next Agenda 2016-2020 plaats. In drie rondes werd gesproken over de huidige agenda, de agenda voor de komende jaren en de ontwikkelingen in het werkveld. In samenwerking met ArtEZ werd de werkconferentie volledig digitaal georganiseerd. Studenten van ArtEZ maakten ook een visueel verslag van de verschillende sessies. Lees meer


Update 19-11-2019:

Kunsthogescholen in overleg met externe stakeholders over uitdagingen kunstonderwijs

Op 2 oktober 2019 vond bij AKV|St Joost (Avans) de derde werkconferentie plaats in het kader van KUO NEXT Agenda 2016-2020. De vier KUO NEXT teams gingen samen met externe belanghebbenden en belangstellenden, zoals de Raad voor Cultuur, CLICKNL, Fonds Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds, Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, BNU en Kunstenbond in gesprek over de thema’s in de agenda (Talentontwikkeling, Onderzoek, Internationalisering/Relatieagenda en Flexibilisering).  Lees verder


Update 22-2-2019:

Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm 
Op 6 februari jl. vond bij de HKU weer een werkconferentie plaats rondom KUO Next Agenda 2016-2020. Ruim tweehonderd deelnemers vanuit de kunsthogescholen keken vooruit naar het kunstonderwijs van de toekomst. De dag viel uiteen in twee delen. In de ochtend stonden studenten en docenten centraal en het belang van KUO Next voor hun visie op toekomstig onderwijs. In de middag gingen leden van de disciplinenetwerken, specialisten, leden van het sectoraal adviescollege en bestuurders verder de diepte in op de vier KUO Next thema’s. Studenten van de HKU luisterden de dag op met installaties en (muziek)producties. Lees verder 


Update 8-11-2018:

Kunsthogescholen geven verder vorm aan ambities voor komende twee jaar
Inmiddels is de agenda KUO Next 2016-2020 halverwege haar looptijd. Daarom is op 5 oktober jl. een werkconferentie georganiseerd bij de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Zo’n honderd deelnemers vanuit de kunsthogescholen (leden van de disciplinenetwerken, specialisten uit de hogescholen, leden van het sectoraal adviescollege, bestuurders) kwamen bij elkaar om terug te kijken op wat er tot nu toe is bereikt. Maar vooral om ook vooruit te kijken naar wat er de komende twee jaar nog moet gebeuren. Lees verder


Toelichting (6-11-2016)
Het kunstonderwijs presenteerde in oktober 2016 de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020 voor de volgende vier studiejaren. Na de afgelopen vier jaar met succes het gezamenlijke sectorplan te hebben uitgevoerd, intensiveren de hogescholen de komende vier jaar hun onderlinge samenwerking.

Kwaliteit en innovatie
De hogescholen blijven samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs en spelen daarbij in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften in het werkveld. Verbinding met de omgeving vormt de leidraad in de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020. Het kunstonderwijs profileert zich nadrukkelijk als partner van organisaties in het kunsten- en cultuurveld, het onderwijs, de creatieve industrie en andere sectoren.

De agenda is gezamenlijk opgesteld door de opleidingen in afstemming met externe partners en hun agenda's: Kunsten '92, Federatie Cultuur, Fonds Cultuur Participatie en Jeugdcultuurfonds en organisaties uit de creatieve industrie.

Het kunstonderwijs in 2020 is

  • Open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige instroom van studenten
  • Flexibel vanwege zijn variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd
  • Een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek
  • Internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda's

Digitale versieGerelateerde artikelen