Publicaties / Sectoren

Houtskoolschets sectorplan hbo kunstonderwijs

De hogescholen met kunstonderwijs hebben met elkaar afspraken gemaakt over het versterken van de kwaliteit van het kunstonderwijs en volumebeperking in hun Sectorplan ‘Focus op toptalent’ (juli 2011).

Deze houtskoolschets is een nadere inhoudelijke verdieping van het Sectorplan en is een antwoord op de eerdere beleidsreactie van de staatssecretaris waarin is aangegeven dat met de HBO-raad is afgesproken dat de inhoudelijk verdieping de volgende zes elementen bevat namelijk:

  1. Het bevat voorstellen voor verdere samenwerking en krachtenbundeling tussen de hoge-scholen;
  2. Het is gebaseerd op een analyse per discipline die ingaat op de vraag waar het opleidingen-aanbod te weinig kritische massa heeft; hierbij zal in ieder geval scherp worden gekeken naar de relatief kleine masteropleidingen en de instrumentgroepen bij de bacheloropleiding muziek;
  3. Het bevat voorstellen voor landelijke zwaartepunten in het praktijkgericht onderzoek en het masteraanbod;
  4. Het kan rekenen op draagvlak binnen het werkveld en de beroepsorganisaties en sluit aan op de afspraken voortkomend uit eerdere convenanten; in ieder geval zal de Federatie Cultuur hierbij worden betrokken;
  5. Het sluit aan op de ambities van het Kabinet op het gebied van ondernemerschap en de plannen voor de topsector Creatieve Industrie, zoals opgenomen in de bedrijfslevenbrief (d.d. 13 september 2011) , en;
  6. Het bevat een tijdpad voor de komende vier jaren.

De verdieping betreft de volgende drie disciplines: Muziek, Autonome Beeldende Kunst, en Vormgeving. De uitwerking van het Sectorplan is programmatisch met een implementatietermijn van vier jaar. In overleg met staatssecretaris Zijlstra van het ministerie van OCW is ervoor gekozen om in het studiejaar 2011-2012 prioriteit te geven aan deze drie disciplines. In het studiejaar 2012-2013 ontwikkelen de hogescholen nadere voorstellen voor de overige disciplines.


Gerelateerde artikelen