Publicaties / Sectoren

Vervolgagenda hbo kunstonderwijs 2016 – 2020

Dit is het laatste uitvoeringsjaar van het Sectorplan kunstonderwijs dat loopt tot en met het studiejaar 2015 – 2016. De sector kunstonderwijs is met elkaar aan de slag om een vervolgagenda te formuleren voor de vier jaren daarna onder de werktitel KUNSTONDERWIJS NEXT, Sectoragenda 2016 – 2020. Deze vervolgagenda zal primair thematisch zijn. In dit proces gaat het kunstonderwijs in gesprek met vertegenwoordigers van het werk- en beroepenveld.


Gerelateerde artikelen