Publicaties / Sectoren

Documenten sociale veiligheid in het kunstonderwijs

In december 2022 hebben de hogescholen met kunstopleidingen een gezamenlijke Code Sociale Veiligheid vastgesteld. Deze Code beschrijft welke maatregelen elke instelling minimaal neemt om sociale veiligheid te vergroten en aan welke (kwaliteits)eisen de uitvoering ervan moet voldoen. Als sector zien we toe, spreken we elkaar aan op en rapporteren we over de naleving van de Code Sociale Veiligheid.

De Code bevat minimale eisen; (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen vragen dat definities en eisen, en daarmee deze Code, met de tijd worden aangescherpt en aangevuld. De Code is dan ook een levend document. Naast de eisen waaraan instellingen individueel zullen voldoen, worden in de lijn van de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021- 2025 gezamenlijk beleid en maatregelen ontwikkeld om veilig en professioneel kunstvakonderwijs te garanderen. Beleid en maatregelen worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld in de context van de sectoragenda.

De Code Sociale Veiligheid is een vervolg op het in 2021 uitgebrachte statement over sociale veiligheid en de op dat moment geschetste contouren voor een code.

 


Gerelateerde artikelen