Publicaties / Thema's

Inspelen op arbeidsmarkt: Maatschappelijke vraagstukken

Hoe werken hogescholen samen met het bedrijfsleven om aandacht geven aan maatschappelijke vraagstukken en sociaal-economische ontwikkelingen?

Op regionaal niveau
Hogescholen doen mee in regionaal overleg waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan voor die specifieke regio relevante maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen. 

Op landelijk niveau
Voor de sectoren techniek, zorg en werkveld is er regulier overleg tussen het landelijk georganiseerde bedrijfsleven en de sectorale adviescolleges van de hogescholen. 

De VH, VNO-NCW en MKB-Nederland bespreken momenteel de opzet van een overlegtafel om over de sectoren heen arbeidsmarktvraagstukken te helpen oplossen. 


Zie ook: 


Gerelateerde artikelen