Publicaties / Thema's

Inspelen op arbeidsmarkt: Innovatie

Hoe werken hogescholen samen met het bedrijfsleven en instellingen aan innovaties binnen het hbo-onderwijs en onderzoek?

Op regionaal niveau
Alle hogescholen herbergen lectoraten; ze bestaan uit een lector met daaromheen een ‘kenniskring’ van docent-onderzoekers, hbo-postdocs, promovendi en onderzoeksmedewerkers. 

Deze lectoraten zijn de schakel tussen het bedrijfsleven, lokale overheden, publieke organisaties en andere kennis- en onderwijsinstellingen. Hun doel is het verrichten van praktijkgericht onderzoek om de beroepspraktijk te innoveren. Voor een aantal thema’s bestaat een structurele, langjarige samenwerking tussen de hogeschool en regionaal bedrijfsleven, in de vorm van Centre of Expertise CoE). Ook zijn er ‘fieldlabs’ en kenniscentra. Waar relevant is ook de overheid betrokken. Ook deze CoE’s richten zich zowel op gezamenlijk praktijkonderzoek, waaronder meerjarige onderzoeksprogramma’s met gezamenlijk gebruik van voorzieningen, als op innovatie in het onderwijs. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de  ontwikkeling van specifieke afstudeerrichtingen.

Op landelijk niveau
In een aantal gevallen vormen meerdere hogescholen samen met het landelijk bedrijfsleven en/of met universiteiten één Centre of Expertise. Ook nemen hogeschoolvertegenwoordigers deel aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals het topsectoren-overleg. 

De VH heeft zich in het kennis- en innovatieconvenant gecommitteerd aan het leveren van een substantiële bijdrage aan het missiegedreven topsectoren- & innovatiebeleid. Ook is de VH partner in de kenniscoalitie (met o.a. VNO-NCW, VSNU, TO2 en vele anderen) die als vraagbaak voor beleid functioneert op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie in relatie tot maatschappelijke vraagstukken.


Zie ook:


Gerelateerde artikelen