Publicaties / Thema's

Inspelen op arbeidsmarkt: Inhoud opleiding

Hoe werken hogescholen samen met bedrijfsleven en instellingen aan de inhoud van hun onderwijs en onderzoek?

Op regionaal niveau
Elke voltijdstudent in het hbo loopt een half jaar stage bij een bedrijf of instelling om kennis te maken met het beroepenveld. Aan het eind van de opleiding voert de student bij het bedrijf een afstudeeropdracht uit van een half jaar. Op school voeren studenten projecten uit, waarbij bedrijven als opdrachtgever fungeren. Een commissie van bedrijven en instellingen geeft de opleiding van tijd tot tijd feedback.

Op landelijk niveau
Op landelijk niveau maken de hogescholen een zogeheten ‘landelijk opleidingsprofiel’. Daarin staat welke kennis, vaardigheden en competenties alle afgestudeerden van de betreffende opleiding moeten hebben. Daarvoor worden ook deskundigen van bedrijven geraadpleegd. Op deze manier borgen de hogescholen hun collectieve verantwoordelijkheid voor een opleiding. Soms is op landelijk niveau een overkoepelende adviesraad uit het bedrijfsleven actief en worden de landelijke brancheorganisaties geraadpleegd. Binnen het kader van het opleidingsprofiel passen hogescholen regelmatig hun curriculum aan in overleg met het regionale bedrijfsleven en instellingen. Ook ontwikkelen hogescholen minoren (keuzedelen) over actuele thema’s.


Zie ook: profielenbank Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen