Thema naar overzicht

Praktijk en onderzoek

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals vraagstukken rond (digitale) veiligheid, de zorg en de energietransitie. Daarvoor hebben we nieuwe kennis nodig die bedrijven en organisaties direct kunnen toepassen. Vragen vanuit de samenleving, bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de beroepspraktijk voeden het praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

De co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor het praktijkgericht onderzoek, onder leiding van lectoren. Die samenwerking betreft zowel de vraagstelling, de uitvoering als de toepassingen van de resultaten in de praktijk en het onderwijs. Om dat te kunnen realiseren vindt praktijkgericht onderzoek vrijwel altijd plaats in netwerken. Het is vaak kortcyclisch zodat het aansluit bij de behoeften van de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is daarmee schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving. Een aantal voorbeelden op een rij.

Met de huidige, voornamelijk projectgebonden financiering hebben hogescholen de grenzen van hun kennis- en innovatiefunctie bereikt, blijkt tevens uit een rapport over de bekostiging van het hoger onderwijs door PWC Strategy&. Een structurele extra financiering waar hogescholen op kunnen rekenen oplopend naar op termijn € 240 miljoen per jaar is nodig. Een investering in praktijkgericht onderzoek is een investering in de innovatiekracht van ons land.  Lees ons position paper voor een verdere toelichting. 

Subthema's: Deltapremie 2023Hogescholen en regionale kennisontwikkeling - Praktijkgericht onderzoek en mkb - Lectoren en onderzoekscultuur - Open Science in het hbo -  Professional doctorate - Nationaal GroeifondsTopsectoren en missiegedreven innovatiebeleid - Strategische onderzoeksagenda  - Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek


 


Gerelateerd nieuws

Position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact voor de regio’ gepresenteerd

Article

Hogescholen vervullen vaak een drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk, maar het kan pas écht leiden tot impact met steun van de overheid en met goede samenwerking met tal van partners. Op die manier kunnen zij samen met hogescholen de valorisatie in Nederland naar een hoger plan tillen. Dat bepleiten hogescholen in het position paper 'Doorwerken aan kennis en impact voor de regio', dat gisteren door Joeri van den Steenhoven (voorzitter bestuurlijke werkgroep valorisatie Vereniging Hogescholen en CvB-lid Hogeschool Leiden) is gepresenteerd tijdens de conferentie Onderzoek & Impact van Regieorgaan SIA en de VH. 

Lees meer

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

Article

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees meer

Meer informatie