Thema naar overzicht

Praktijk en onderzoek

Hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk.

Hogescholen hebben de maatschappelijke taak om studenten voor te bereiden op een hoogwaardige beroepsuitoefening. Praktijkgericht onderzoek draagt direct bij aan de professionele vorming van de afgestudeerden. Het onderzoek aan hogescholen wordt rechtstreeks gevoed door vragen uit de beroepspraktijk en uit het onderwijs; de unieke wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk die daardoor ontstaat, is kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek. 

In 2015 werkten zo’n 600 lectoren, 3.500 docent-onderzoekers, 35.000 studenten en een groot aantal vertegenwoordigers van de beroepspraktijk aan uitdagende onderzoeksprojecten. Deze projecten worden deels gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek en vinden in toenemende mate plaats in de context van Centres of Expertise.

Sinds 2007 werken scholen gezamenlijk op brancheniveau aan de kwaliteitszorg van het praktijkgericht onderzoek. In 2009 werd het eerste Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) vastgesteld. In 2015 is een nieuw BKO voor de jaren 2016-2020 tot stand gekomen (lees meer).

Toekomst
Hogescholen zien het als hun opdracht om het komend decennium het gat tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing verder te dichten en het kennisabsorptievermogen van Nederland te verhogen. In 2025 dient het praktijkgericht onderzoek daarom een centrale positie te hebben verworven in de kennisketen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Samenwerking met bedrijven, beroepsbeoefenaren, overheden en andere kennisinstellingen ligt hieraan ten grondslag, met als uitgangspunt aan te sluiten bij concrete ‘real life’ situaties die zich voordoen in de beroepspraktijk (lees meer).


Gerelateerd nieuws

Maatschappelijke relevantie belangrijkste drijfveer onderzoekers hogescholen

Actualiteit

Vandaag verscheen het rapport ‘Drijfveren van onderzoekers’ van het Rathenau Instituut. Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder onderzoekers die werken aan een van de universiteiten, universitaire medische centra (UMC’s) of hogescholen in Nederland, in een van de instituten van de NWO of KNAW, of in een publieke kennisorganisatie. Dit onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bouwt voort op een enquête uit 2013. Dit jaar zijn voor het eerst hogescholen en publieke kennisorganisaties betrokken in het rapport.

Lees meer

Hogescholen presenteren zich op Innovation Expo 2018

Actualiteit

Vanaf vandaag is het zover: de inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven.  Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek  de interessante keynotes van oa Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat u inspireren bij een van de meer dan 40 sessies.

Lees meer

Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas

Actualiteit

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. Met deze atlas, die in samenwerking met Regieorgaan SIA is gemaakt, geeft de Vereniging Hogescholen vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat.

Lees meer

Contactpersoon

Frank van der zwan vh 2015 3
Frank van der Zwan Domein Onderzoek

Meer informatie