Thema naar overzicht

Werken aan maatschappelijke vraagstukken met praktijkgericht onderzoek

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals vraagstukken rond (digitale) veiligheid, de zorg en de energietransitie. Daarvoor hebben we nieuwe kennis nodig die bedrijven en organisaties direct kunnen toepassen. Vragen vanuit de samenleving, bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de beroepspraktijk voeden het praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

De co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor het praktijkgericht onderzoek, onder leiding van lectoren. Die samenwerking betreft zowel de vraagstelling, de uitvoering als de toepassingen van de resultaten in de praktijk en het onderwijs. Om dat te kunnen realiseren vindt praktijkgericht onderzoek vrijwel altijd plaats in netwerken. Het is vaak kortcyclisch zodat het aansluit bij de behoeften van de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is daarmee schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving.

Met de huidige, voornamelijk projectgebonden financiering hebben hogescholen de grenzen van hun kennis- en innovatiefunctie bereikt, blijkt tevens uit een rapport over de bekostiging van het hoger onderwijs door PWC Strategy&. Een structurele extra financiering waar hogescholen op kunnen rekenen oplopend naar op termijn € 240 miljoen per jaar is nodig. Een investering in praktijkgericht onderzoek is een investering in de innovatiekracht van ons land.  Lees ons position paper voor een verdere toelichting. 

Subthema's: Hogescholen en regionale kennisontwikkeling - Praktijkgericht onderzoek en mkb - Lectoren en onderzoekscultuur - Professional doctorate - Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid - Strategische onderzoeksagenda  - Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek


 

Contactpersoon

Frank van der Zwan Domein Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Article

Het Rathenau Instituut Rathenau houdt een enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen het instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, #hogeschool of kennisinstituut. 

Lees meer

Hbo kunstonderwijs presenteert sectoragenda 2021-2025

Article

Een nog veerkrachtiger sector die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dat is de ambitie die centraal staat in de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 - 2025, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag in ontvangst neemt uit handen van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Als uitwerking van de sectoragenda heeft het kunstonderwijs ook een statement opgesteld over sociale veiligheid, waarin ze uitspreken gezamenlijk grondig aan de slag te gaan met een nog veiliger leer- en werkklimaat in de kunstopleidingen. 

Lees meer

Gezocht: Innovatiefste hbo-student van Nederland

Article

Een (start)kapitaal en een inspirerende reis naar het epicentrum van innovatie: Sillicon Valley (VS). Samen vormen zij de hoofdprijs van de verkiezing 'Innovatiefste Student van Nederland', georganiseerd door Innovate in samenwerking met de tijdschriften Quest en Quote. Studeer jij aan een hogeschool? En heb jij een idee waarmee je de wereld eerlijker, gezonder en/of duurzamer kan maken? Stuur jouw initiatief dan in vóór 14 juni via www.innovate.community .

Lees meer

Meer informatie