Thema naar overzicht

Praktijk en onderzoek

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals vraagstukken rond (digitale) veiligheid, de zorg en de energietransitie. Daarvoor hebben we nieuwe kennis nodig die bedrijven en organisaties direct kunnen toepassen. Vragen vanuit de samenleving, bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de beroepspraktijk voeden het praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

De co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor het praktijkgericht onderzoek, onder leiding van lectoren. Die samenwerking betreft zowel de vraagstelling, de uitvoering als de toepassingen van de resultaten in de praktijk en het onderwijs. Om dat te kunnen realiseren vindt praktijkgericht onderzoek vrijwel altijd plaats in netwerken. Het is vaak kortcyclisch zodat het aansluit bij de behoeften van de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is daarmee schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving. Een aantal voorbeelden op een rij.

Met de huidige, voornamelijk projectgebonden financiering hebben hogescholen de grenzen van hun kennis- en innovatiefunctie bereikt, blijkt tevens uit een rapport over de bekostiging van het hoger onderwijs door PWC Strategy&. Een structurele extra financiering waar hogescholen op kunnen rekenen oplopend naar op termijn € 240 miljoen per jaar is nodig. Een investering in praktijkgericht onderzoek is een investering in de innovatiekracht van ons land.  Lees ons position paper voor een verdere toelichting. 

Subthema's: Hogescholen en regionale kennisontwikkeling - Praktijkgericht onderzoek en mkb - Lectoren en onderzoekscultuur - Open Science in het hbo -  Professional doctorate - Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid - Strategische onderzoeksagenda  - Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek


 

Contactpersoon

Martje van Ankeren Team Onderzoek en Internationalisering

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen verwelkomt nieuw lid Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Article

De Vereniging Hogescholen verwelkomt een nieuw tijdelijk lid: het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 29 maart werd de overeenkomst getekend tussen de Vereniging Hogescholen en het NIPV. “Het lidmaatschap van het NIPV is goed nieuws. Deze samenwerking geeft een waardevolle impuls aan het praktijkgerichte onderzoek in het hbo naar de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Aanbod duurzaam onderwijs groeit 

Article

Het onderwijsaanbod van hogescholen, universiteiten en het middelbaar beroepsonderwijs is toegenomen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en duurzaamheid. Daarmee speelt het onderwijs in op de groeiende behoefte van de arbeidsmarkt, waar een grote vraag bestaat naar mensen met kennis en kunde op het vlak van de energietransitie en de circulaire economie. Dat blijkt uit een recente onderwijsverkenning door Het Groene Brein en de coöperatie Leren voor Morgen in opdracht van de Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland (UNL), de MBO Raad en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Meer informatie