Actualiteit

Samen met bedrijfsleven hbo-professionals opleiden voor energietransitie 

In verscheidene regio’s verspreid over het land zijn netwerken gevormd tussen hogescholen, bedrijven en instellingen. Zo’n netwerk is onmisbaar om studenten op te leiden én om onderzoek te doen in Centres of Expertise. Professionals uit bedrijven en instellingen, onderzoekers van de hogeschool en studenten werken samen aan direct toepasbare innovaties op de werkvloer en brengen die kennis ook naar het onderwijs.  Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE, HAN University of Applied Sciences) voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektrische energievoorziening. 

Klimaatakkoord en energietransitie
Als gevolg van het Klimaatakkoord en de noodzakelijke energietransitie is er een grote behoefte aan meer en adequaat opgeleide afgestudeerden in technische opleidingen. Het huidige beperkte aanbod van vakmensen vormt een rem op de energietransitie. Er is vooral een tekort aan technici die de investeringen kunnen vertalen naar het in gebruiknemen van duurzame energiebronnen. De tekorten kunnen worden verminderd of opgelost door op grote schaal professionals uit andere sectoren te werven en hen om- en bij te scholen.

Innovatie en arbeidscapaciteit
Het werven en opleiden van mensen voor de energietechniek vraagt om nauwe publiek-private samenwerking binnen de sector en de regio. SEECE jaagt de noodzakelijke innovatie in de energietransitie aan en zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit. Dat doen de deelnemers aan SEECE op een aantal manieren. Samen ontwikkelen zij bijvoorbeeld nieuwe energiegerelateerde projecten voor nieuwe doelgroepen, zoals een mobiel zonnepanelen systeem dat zich autonoom verplaatst op landbouwgronden. Met als doel om meer groene energie op te wekken voor agrariërs, zonder dat de agrariër landbouwgrond hoeft in te leveren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een techniek om het rendement van de ventilator in een warmtepomp te verhogen en het geluid van de ventilator te verminderen. 

Andere manieren waarop de SEECE innovatie in de energietransitie aanjagen en voor voldoende arbeidscapaciteit zorgen zijn het samen ontwikkelen nieuwe initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen en learning communities voor de energiesector, en het optimaliseren van het energie-onderwijs door meer faciliteiten, nieuwe leerroutes en netwerken. Je leest er meer over in deze publicatie.


Hogescholen spelen goed in op ontwikkelingen op de (inter)nationale arbeidsmarkt op korte én de lange termijn. Daarvan is dit een voorbeeld. Lees meer over hoe hogescholen inspelen op de arbeidsmarkt.