Publicaties / Thema's

Inspelen op arbeidsmarkt: Opleidingenaanbod

Hoe werken hogescholen samen met het bedrijfsleven bij het samenstellen van het opleidingsaanbod?

Op regionaal niveau
Een hogeschool die een geheel nieuwe opleiding wil starten of een opleiding aanbieden die een andere hogeschool elders ook al aanbiedt, moet aantonen dat daaraan behoefte bestaat op de arbeidsmarkt. Een onafhankelijke commissie, de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, toetst die informatie. De CDHO adviseert het ministerie van OCW, die toestemming moet verlenen vóórdat de opleiding van start gaat. 

Op landelijk niveau
De opleidingen zijn geclusterd in zeven sectoren: agro & food, bètatechniek, economie, gezondheidszorg, hogere sociale studies, kunst, onderwijs. Eens in de zes tot acht jaar vindt ‘groot onderhoud’ plaats: onder leiding van een prominente vertegenwoordiger uit het werkveld wordt een ‘sectorale verkenning’ uitgevoerd om na te gaan welke ontwikkelingen plaatsvinden in onderwijs en arbeidsmarkt. Die ontwikkelingen worden dan vertaald naar het opleidingsaanbod. In de techniek- en economiesector heeft dit  geleid tot het bundelen van de opleidingen tot een veel kleiner aantal opleidingen met een meer flexibel invulbare inhoud. In de kunstensector leidde de verkenning tot beperking van de instroom.


Zie ook: 


Gerelateerde artikelen