Actualiteit

Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen R&D noodzakelijk

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Nederland staat voor grote maatschappelijke transities. Er is veel nieuwe kennis nodig die snel kan worden toegepast. Dat vereist investeringen in de brede basis van ons onderzoek‐ en innovatiebestel.”

Sociaal-economisch herstel zal door de coronapandemie het belangrijkste thema van de komende jaren zijn. Onderzoek en innovatie zijn cruciaal voor duurzaam economisch herstel en dragen bij aan het creëren van een wendbare en weerbare Nederlandse kennissamenleving, die beter bestand is tegen onvoorziene ontwikkelingen met grote impact. De Kenniscoalitie (bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, innovatieve MKB’ers, en de kennisinstellingen in Nederland) wil een bijdrage leveren om Nederland snel weer op te bouwen na de crisis. Hiervoor zijn extra investeringen door het nieuwe kabinet noodzakelijk.

3% BBP in 2030 haalbaar
Een verhoging van de publieke investeringen in onderzoek en innovatie zal ook de private investeringen stimuleren. Een recente studie laat zien dat een investering van €1 extra publiek R&D-kapitaal (bijvoorbeeld onderzoek door kennisinstellingen) de samenleving maar liefst €4,20 oplevert aan toegevoegde waarde. De Kenniscoalitie stelt daarom een investeringsniveau voor van 2,5% van het BBP aan onderzoek en innovatie aan het einde van de komende kabinetsperiode. In 2030 komt dan het doel van 3% BBP in zicht, waarmee Nederland op gelijk niveau komt met de ons omringende landen. De toegevoegde waarde voor de maatschappij die deze kennisontwikkeling met zich meebrengt is enorm.

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld en bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). In 2014 heeft de Kenniscoalitie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda gecoördineerd.