Thema naar overzicht

Centres of Expertise

Een nieuwe en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid wordt beproefd binnen de Centers of Expertise. Die leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten. Drie pionierende Centres of expertise op het gebied van water, automotive en chemie startten in 2011. In de jaren daarna is er een groot aantal Centers of Expertise bijgekomen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.

Toekomst
Hogescholen krijgen volop waardering voor het praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van de Centres of Expertise. Dit publiek-private samenspel op onderzoeksgebied vereist blijvende creativiteit en inzet. Hogescholen hebben op dit terrein de volgende ambities geformuleerd:

  • doorgroei van op maatschappelijke uitdagingen gerichte Centres of Expertise (zoals genoemd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van de Minister van OCW);
  • stimuleren van verdere profilering en zwaartepuntvorming;
  • verzorgen van afstemming tussen Centres of Expertise onderling;
  • zoeken van aansluiting en afstemming met de Centres of Expertise en de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.

De Vereniging Hogescholen trekt hier samen op met ministeries van OCW,  Economische Zaken, NRPO SIA, Platform Bètatechniek, en de human capital-coördinatoren van de topsectoren.

Contactpersoon

Frank van der zwan vh 2015 3
Frank van der Zwan Domein Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Commissie Centres of Expertise van start

Actualiteit

Op 25 januari is de Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming officieel van start gegaan. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, was bij het begin van de eerste commissievergadering aanwezig om ze veel succes te wensen. In het Sectorakkoord hbo 2018 is afgesproken dat de Centres of Expertise nader worden onderzocht door een onafhankelijke commissie.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Kansen voor onderzoekstalent hbo met postdocprogramma van Regieorgaan SIA

Actualiteit

OCW stelt vanaf 2018 middelen beschikbaar voor de uitvoering van een hbo-postdocprogramma. De oproep voor aanvragen opent maart 2018.

Lees meer

Meer informatie