Thema naar overzicht

Inclusie en Diversiteit

Als hogescholen zijn we ons bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die wij hebben met onze zeer diverse studentenpopulatie. We vinden het belangrijk zo inclusief mogelijk te zijn en te blijven. Iedere student, ongeacht achtergrond, verdient een eerlijke kans tijdens de studie en in het traject naar de arbeidsmarkt (stages). Dat betekent ook dat we, samen met werkgevers, blijven werken aan het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. De verschillen tussen regio’s zijn groot en elke hogeschool kijkt wat nodig is om een eerlijke kans te bieden aan een ieder. (Bron: 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023')

Contactpersoon

Saskia Cornets de Groot Team Sectoraal Beleid, Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

Article

In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht. Deze vraagstukken kunnen per hogeschool verschillen en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de regio, grootte, studentenpopulatie, cultuur en signatuur. Ter inspiratie en als handvat om in de hogescholen aan de slag te gaan met het realiseren van een inclusieve onderwijs-, onderzoek- en werkomgeving publiceert de VH een position paper. 

Lees meer

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Meer informatie